Therapeutische Elastische Kousen


Therapeutische elastische kousen worden voorgeschreven door huisartsen of specialisten en dat is niet voor niets. Een kous is een therapeutisch hulpmiddel dat bij verkeerd aanmeten of gebruik averechts kan werken. Er zijn verschillende soorten kousen die, net als bij medicijnen, gebruikt moeten worden bij verschillende indicaties. Therapeutische elastische kousen (TEK) worden gebreid met een bepaalde druk die naar boven toe afloopt. 
Er zijn verschillende drukwaarden. Het is altijd nodig om de TEK aan te laten meten, ook als die al jaren wordt gebruikt. Mensen veranderen, worden dikker of dunner, gaan meer sporten, dus meer spierweefsel of worden kleiner. Als een TEK niet goed past is de werking nihil, sterker nog, de TEK kan de problemen verergeren. Verschillende soorten therapeutische elastische kousen
Kousen kunnen vlak of rondgebreid worden. Vlakgebreide kousen worden als een lap gebreid en kunnen dus voor afwijkende vormen worden gebreid. Bovendien zit in deze TEK een natuurrubber dat een goede oedeempreventie geeft. Rondgebreide TEK zijn dunner en hebben door de wijze van breien geen naad. Door het gebruik van synthetisch rubber hebben deze kousen geen oedeempreventie en zijn dus geschikt voor de lichtere indicaties.

Naast therapeutisch elastische kousen voor armen en benen zijn er thoraxdrukhemden. 
Ook voor het aanmeten van deze drukhemden kunt u terecht bij CompressieZorg.

Drukwaarden

Met drukwaarden wordt bedoeld de druk die een TEK geeft op de enkel. De drukwaarden liggen tussen de 10 mmHg tot ongeveer 60 mmHg. Vanaf 25 mmHg spreken we van een therapeutische elastische kous, kousen met minder druk werken niet therapeutisch, maar geven alleen wat steun. 

Indicaties 

TEK geven druk die ervoor zorgt dat de bloed- en lymfeafvoer wordt gestimuleerd. Verschillende ziektebeelden kunnen een verstoorde afvoer veroorzaken, zoals spataderen (varices), trombose, CVI (chronisch veneuze insufficiëntie), aangeboren lymfoedeem of lymfoedeem na een tumor, operatie of infectieziekte. Heel belangrijk is dat de TEK wordt gekozen die hoort bij de indicatie. De behandelende arts is verantwoordelijk voor het afgeven van een duidelijke indicatie. Een aanmeter van TEK is in dit vak geschoold en maakt aan de hand van de indicatie van de arts en zijn kennis de juiste keuze voor een TEK.