SEMH erkenningsregeling leverancier Medische Hulpmiddelen


Met trots kunnen wij u meedelen dat wij ook dit jaar de toetsing van de Stichting Erkenningsregeling leverancier Medische Hulpmiddelen goed hebben doorstaan.
CompressieZorg voldoet, zoals de SEMH zelf aangeeft in de certificering, aan de hoge eisen voor de levering van medische hulpmiddelen en CompressieZorg is erkend Leverancier Therapeutische Elastische Kousen.